TRAINING LOAD MANAGEMENT

Bij het vorige blog lazen we dat training load management een belangrijk onderdeel is van de behandeling van wielerblessures bij De Kinesist. Er wordt in het onderstaande bericht verder in gegaan op training load management oftewel het beheren van de trainingsbelasting.  

Overbelasting

Er is een duidelijke relatie tussen overbelastingblessures en de dysbalans tussen acute trainingsbelasting (1-7 dagen) en de chronische trainingsbelasting (4-8 weken). Chronische belasting zorgt voor een draagkracht om de acute belasting te weerstaan. Ondanks dat dit concept niet is onderzocht in relatie tot blessures én het fietsen, geven deskundige in het vakgebied dit wel aan. Fietsers hebben de grootste kans op blessures als ze een snelle toename in trainingsarbeid hebben ondergaan, zoals tijdens de voorbereidingsperiode na de winter, of het hervatten van het fietsen na een val, of gewoonweg tijdens de intensieve trainingsblok in het seizoen. Ook kan de situatie ontstaan dat er een blessure het gevolg lijkt te zijn van verandering in materiaal. Echter dit is niet het gevolg van nieuw materiaal, maar omdat de verandering is doorgevoerd op een niet-optimaal tijdstip in het seizoen. Het moment dat de fietser al op de maximale belasting zit van zijn belastbaarheid/ tolerantie/ draagkracht. 

Monitoren

Een belangrijke onderdeel in het behandelen van wielerblessures is daarom het beheren van de trainingsbelasting.  De fysiotherapeut, fietser en de trainer dienen het volume, intensiteit en frequentie van de training goed in kaart te brengen. Zodat de fietser de trainingsbelasting kan verdragen en deze parameters in de loop van de tijd kan verhogen. Daar waar mogelijk is het gebruik van een power meter, hartslagmeter en software aan te bevelen om zo de acute en chronische trainingsbelasting te monitoren.  Zoals bijvoorbeeld Strava Summit.

Links