Nistelrooij VKB letsel

ONTSTAAN VAN KRUISBAND LETSEL

Hoe scheur je nu eigenlijk de voorste kruisband af?

KineFysio Horst. Wellicht herken je het volgende je staat langs de kant van het voetbalveld. Je ziet plotseling een voetballer een vreemde beweging maken en vervolgens schreeuwend van de pijn op de grond liggen. Geen tegenstander in de buurt. De schreeuw van de pijn gaat door merg en been bij je. Achteraf hoor je dat de voetballer zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. Maar hoe gebeurd nu eigenlijk zoiets?

Trauma

De meeste knietrauma’s treden op bij draaibewegingen en snelle wendingen. Dit geldt vooral voor de verschillende soorten voetbal, basketbal, volleybal en skiën. Kruisband letsel komt bij vrouwen 2,4 tot 9,7 keer zo vaak voor dan bij mannen.  De twee kruisbanden, de anterior (voorste) en de posterior (achterste) kruisband zijn belangrijk voor de stabiliteit van de knie. Ze worden voorste en achterste genoemd op grond van de aanhechtingsplek op het scheenbeen (onderste deel van de knie). De voorste kruisband (VKB) ofwel ACL (afkorting van de engelse term anterior cruciate ligament) beperkt de voorwaartse beweging van het scheenbeen (tibae) ten opzichte van het bovenbeen (femur) en controleert de rotatiebeweging (draai) van het scheenbeen onder het bovenbeen.

Een scheur van de knieband (VKB) treedt doorgaans op tijdens een combinatie van een draaibeweging en het naar binnen knikken van de knie.  En bij de meerderheid zonder dat er contact is met een tegenstander. Veelal wanneer de sporter neerkomt na een sprong, zich draait of plotseling afremt. Of zoals bij Ruud van Nistelrooij een combinatie van beide (het neerkomen en een draaibeweging) (zie bovenstaande foto).  Vaak hoort de sporter een plop en er is vaak direct/  acute zwelling en pijn met een instabiel gevoel. Als een sporter zegt dat deze een geluid van “knappen” of “scheuren” heeft gehoord, moet worden uitgegaan van een VKB-ruptuur tot het tegendeel is bewezen.

Afhankelijk van de ernst van het trauma en de krachten die optreden tijdens het trauma zullen er andere letsels in de knie optreden naast de VKB laesie: bijvoorbeeld meniscus of kraakbeenletsels en het scheuren van andere banden (ligamenten) in de knie.

Heb jij het vermoeden dat jij je voorste kruisband hebt afgescheurd? Laat je goed beoordelen door een arts, orthopeed of fysiotherapeut

Dit kan (ook zonder verwijzing) bij De Kinesist.

Lukasz_Podolski_(9611225761)

HAMSTRING

Hamstringblessures

De kunst van het revalideren van een hamstring

Hamstringblessures zijn een uitdaging voor ons fysio’s. 12% van alle voetbalblessures zijn hamstringblessures, per seizoen zijn dit gemiddeld 5-6 hamstringletsel per club. Gemiddeld kan een speler met dit letsel 90 dagen niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Daardoor vijftienwedstrijden per seizoen gemist. De kostenpost in het betaalt voetbal is dus enorm!!

Een tweede grote uitdagingen bij een hamstringrevalidatie is dat ervoor te zorgen dat het niet terugkomt. Vraag maar aan Arjan Robben!! Maar wat maakt de hamstring zo speciaal en hoe zouden we kan op een hamstringblessure kunnen verkleinen? Na afloop van dit blog bericht heb je een inzicht gekregen in de complexiteit van de hamstring en de revalidatie daarvan.

Ten eerste is de diagnostiek van groot belang. De mate van het letsel en de lokalisatie van het letsel kan iets vertellen over de prognose. Tijdens de revalidatie van de hamstring is het van belang dat je weet welke vorm van aanspanning de spier heeft, bij welke beweging hij actief is en met welke snelheid werkt hij. Daarnaast speelt de neurofysiologie nog een belangrijke rol, met andere woorden op welke wijze wordt de motoriek gecontroleerd? Dit alles heeft consequenties voor de wijze waarop de hamstrings getraind zouden moeten worden.

Diagnostiek

Zoals beschreven is de mate van het letsel van belang van voor de prognose. Graad 1 is een verrekking van de hamstring, levert weinig pijn op en de revalidatie duurt 1-2 weken.

Graad 2 is een gedeeltelijke ruptuur, mewt een hogere pijnscore en de revalidatie duurt 3 tot 4 weken. Graad3 is een volledige ruptuur, gaat gepaard met forse pijnklachten en dient veelal geopereerd te worden.

Letsel dichter bij de heup gelegen heeft een langere hersteltijd nodig dan een letsel dat zich meer richting de knie bevindt.

hamstringonderzoek

Anatomie

De hamstrings hebben een lopen over twee gewrichten. De knie en de heup. Zowel de stand van de heup als de stand van de knie heeft dus een invloed op de functie als ook de mate waarin een hamstring op lengte wordt gebracht.

De hamstring geeft strekking van de heup en buiging van de knie. Een gedeelte van de spier geeft naar binnen draaien van het bovenbeen en een gedeelte van de spier naar buiten draaien van het bovenbeen.

Hamstring-2

Vorm van aanspanning

Zoals hierboven beschreven buigt de hamstring de knie. In de praktijk is de hamstring echter het meest effectief als hij de kniestrekking afremt. Bijvoorbeeld wanneer een sprinter zijn onderbeen explosief naar voren pendelt of wanneer het onderbeen van een voetballer naar voren schiet tijdens het trappen van een bal. De excentrische energie kan op een tweetal manieren vervolgens gebruikt worden. Ten eerste om een beweging af te remmen, voorkomen dat de voetballer het onderbeen “wegtrapt” of als iemand van een verhoging springt en tot stilstand komt. De tweede is dat de excentrische energie wordt gebruikt voor de volgende beweging. Bijvoorbeeld als iemand van een verhoging springt en direct weer omhoog kaatst of een sprinten die direct weer de volgende pas maakt.

Lukasz_Podolski_(9611225761)

Aansturing; controle van de motoriek

De hamstring bestaat uit een lange en een korte kop. Elke kop wordt door een andere zenuw in werking gesteld. Dit heeft als gevolg dat de verschillende delen van de spier apart van elkaar kunnen samentrekken. Aanspanning van beide delen van de spier moet dus een goed samenspel zijn van beide bronnen van aansturing.

Ik hoop dat je dit leuk vond. Als je dit leuk vond laat dan even hieronder een bericht achter en vertel wat je er aan hebt gehad. En als je informatie hebt dat relevant is voor dit blog laat het hier achter. Schrijf dat hier onder. Dat kan ik erg waarderen!

Foto boksen

HERSENSCHUDDING DEEL 1

Wat dien je te doen bij een hersenschudding tijdens het sporten?

KineMind: Wellicht herken je het volgende: je staat langs de kant van het voetbalveld. Je ziet een kopduel tussen twee spelers en de hoofden komen tegen elkaar. Een van de spelers blijft net iets te lang liggen.  In dit blog beschrijven we wat een hersenschudding is, leggen we de oorzaken uit en hoe je een hersenschudding herkent en tot slot wat je moet doen bij een hersenschudding.

Zo kunnen jullie binnenkort op StudioSport of bij de Champions League beoordelen of de beslissing van de medici ter plekke de juiste is. Door laten spelen of van het veld halen?

Wat is een hersenschudding?

Een hersenschudding wordt ook wel commotio cerebri genoemd. Een hersenschudding wordt gedefinieerd als een complex pathofysiologisch proces in de hersenen, veroorzaakt door traumatische biomechanische krachten.

In normale mensen taal: “Bij een hersenschudding worden de hersenen letterlijk gedurende korte tijd door elkaar geschud als het gevolg van klap of stoot op het hoofd of op het lichaam die naar het hoofd wordt doorgegeven”

Wat zijn de oorzaken van een hersenschudding?

Een hersenschudding kan worden veroorzaakt door een directe klap op het hoofd, het gezicht of de nek. Maar ook klap of stoot elders op het lichaam kan worden doorgegeven aan het hoofd. Daardoor worden de hersenen door elkaar geschud en kan er een hersenschudding ontstaan.

Duel rugby

Hoe herken je een hersenschudding?

Een hersenschudding leidt tot een aantal symptomen waarbij wel of geen bewustzijnsverlies voorkomt. Het is dus een misvatting dat je voor een hersenschutting altijd even buiten bewustzijn moet zijn geweest.

Een sporter met een hersenschudding kan gedesoriënteerd zijn, verward of bewusteloos zijn, epileptische consulten hebben of tegenwerking geven.  Bij bewusteloos of epileptische consulten kunnen er ook ernstiger oorzaken zijn, deze dienen eerst uitgesloten te worden door een getraind medicus. Wanneer de sporter bewusteloos is of epileptische consulten heeft dient eerst uitgegaan te worden van een ernstig letsel, totdat het tegendeel bewezen is.

Veel voorkomende symptomen van een hersenschudding zijn hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, evenwichtsproblemen, wazig zien of andere visusproblemen, verwardheid, geheugenverlies en een gevoel van traagheid of vermoeidheid.

Om een hersenschudding te herkennen langs het veld of tijdens andere sportactiviteiten is de pocket SCAT5 ontwikkeld.

2017-clean-concussion-tool-5

Wanneer een hersenschudding wordt vermoed kan de sporter naar de medische ruimte waar de volledige SCAT5 kan worden uitgevoerd.

Wat te doen bij een hersenschudding?

Indien een ernstig letsel wordt vermoed dient de sporter te worden doorverwezen naar de spoedeisende hulp. Laat de sporter de eerste 1-2 uur niet alleen, zodat eventuele verslechtering van de situatie beoordeeld kan worden. Om het brein en het lijf rust te geven mag er geen alcohol of drugs worden genuttigd. Laat ze ook niet alleen naar huis gaan en laat ze ook niet zelf autorijden (tenzij een arts heeft beoordeeld dat het mogelijk is).

Als het gaat om een hersenschudding dan dient de sporter die dag sowieso niet meer te sporten. Verder dient de sporter fysieke rust en rust voor het brein, vermijd daarom telefoons, alcohol, drugs, TV-kijken, gamen etc.  Met als doet dat de symptomen kunnen afnemen. In de meeste gevallen kan na een paar dagen rust de  activiteiten in het dagelijks leven weer opgebouwd worden. Dit kan zo lang de symptomen niet toenemen. Indien de sporters weer alle activiteiten in het dagelijks leven kan doen, zoals school en werk, zonder dat er klachten optreden kan er worden begonnen met het opbouwen van sporten.

StapActiviteitDoel
Algemeen Dagelijks LevenKlachtenvrij bewegen in het dagelijks levenHervatten van het dagelijks leven zoals werk en school
Lichte duurinspanningWandelen of fietsen in een langzaam of medium tempoToename in hartslag
Sport-specifieke oefeningenLoopoefeningen uitvoeren, geen oefeningen die impact op het hoofd hebbenToename in bewegingen
Hervatten trainingAlle trainingsvormen zonder duels/ contactCoƶrdinatie en denkvermogen
Volledig hervatten trainingNa groen licht van de arts volledig hervatten van de trainingVertrouwen terugwinnen
Wedstrijd hervattenWedstrijden spelen

*) De sporter mag door naar de volgende fase indien er geen toename in klachten/ symptomen zijn, met een minimale duur van 24 uur.

**) Indien de symptomen wel toenemen dan dient de sporter een stap terug te gaan.

IMG_9432

WIELERBLESSURES

Overbelastingsblessures in het wielrennen

Overbelasting

Overbelasting blessures in het fietsen zijn gerelateerd aan de monotone belasting en het behouden van een statische houding gedurende een langdurige tijd. Voor BMX, baanwielrenners en MTB’ers zijn de blessures duidelijk verschillend aangezien deze een explosiever karakter hebben dan het wegwielrennen. Diverse studies geven een duidelijk beeld over de verdeling tussen overbelastingsblessures en acute blessures (bijvoorbeeld bij een val). 

Volgens de internationale cijfers zijn ongeveer 50-60% van de fietsblessures zijn het gevolg van overbelasting. Volgens TNO gaat het in Nederlands om tweederde dat plots is ontstaan en 1/3 geleidelijk aan ontstaan (hierbij dient wel vermeld te worden dat MTB en wielrennen samen zijn genomen in de Nederlandse cijfers).

Wielercultuur.

Laatst las ik een mooi, treffend zinnetje. ,Als een voetballer valt, dan schreeuwt hij om zijn moeder, als een wielrenner valt, schreeuwt hij om zijn fiets.'' Het is daarom discutabel of het aantal blessures niet onderschat worden, omdat blessures in onderzoeken pas meetellen als er trainingen worden overgeslagen of dat er (para)medische hulp wordt ingeschakeld.

Terwijl een overbelastingsblessures of lichte pijntjes bij een wielrenner er zelden voor zorgt dat hij niet traint, het zal hoogstens leiden tot een minder comfortabele rit en in een minder goede prestatie. Het zit niet in de cultuur van fietsers. Dit wordt ondersteund in een studie waaruit bleek dat 67% van de recreatieve wielrenners met een hoge mate van pijn toch bleven rijden. Het is onderdeel van de wielercultuur.

Fiets versie 2.0

Knie- en rugklachten

De overbelastingsklachten waar prestatieve wielrenners mee rijden is over het algemeen lage rugklachten, terwijl knieklachten zorgen voor het meeste overslaan van trainingen. Recreatieve fietsers hebben dezelfde klachten en daarbij ook nog veel nek- en schouderklachten.

 Dit is waarschijnlijk het gevolg van minder goede adaptie/ aanpassing aan de belasting alsook een minder goed afgestelde fietspositie. Ook dit wordt ondersteund door de studie van het TNO in Nederland.

Top 10 lokalisatie wielerblessure

Matig bewijs

De theorieën rondom wielerblessures zijn gebaseerd op prestatie-data en ervaringen uit de praktijk. De relatie tussen fietspositie en biomechanische factoren en fietsblessures zijn nooit goed wetenschappelijk bewezen. In een systematische review bestaande uit 24 studies, waarvan de meeste van slechte kwaliteit, blijkt dat er geen duidelijke relatie is tussen overbelastingsblessures in het fietsen en bikefitting, lichamelijke factoren of trainingsbelasting. 

En er is matig bewijs dat dat er géén relatie is tussen fiets- en lichaams gerelateerde parameters en blessures. Er is verder onderzoek nodig gezien het beperkte bewijs dat er is tussen risicofactoren en wielrenblessures.kwaliteit, blijkt dat er geen duidelijke relatie is tussen overbelastingsblessures in het fietsen en bikefitting, lichamelijke factoren of trainingsbelasting. 

logo_wit

Contact

Bezoekadres

Kranestraat 33 in Horst

Rolstoeltoegankelijk

Postadres:

Van Douverenstraat 18

5961 JJ Horst

Nederland

06-1919.6363

BIG-geregistreerd: 59055916204

ron@dekinesist.nl

Openingstijden

Ma: 08:00 - 21:00 uur
Di: 08:45 - 17:00 uur
Wo: 08:00 - 17:00 uur
Do: 08:45 - 21:00 uur
Vrij - Zo Gesloten