Hoe scheur je nu eigenlijk de voorste kruisband af?

KineFysio Horst. Wellicht herken je het volgende je staat langs de kant van het voetbalveld. Je ziet plotseling een voetballer een vreemde beweging maken en vervolgens schreeuwend van de pijn op de grond liggen. Geen tegenstander in de buurt. De schreeuw van de pijn gaat door merg en been bij je. Achteraf hoor je dat de voetballer zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. Maar hoe gebeurd nu eigenlijk zoiets?

Trauma

De meeste knietrauma’s treden op bij draaibewegingen en snelle wendingen. Dit geldt vooral voor de verschillende soorten voetbal, basketbal, volleybal en skiën. Kruisband letsel komt bij vrouwen 2,4 tot 9,7 keer zo vaak voor dan bij mannen.  De twee kruisbanden, de anterior (voorste) en de posterior (achterste) kruisband zijn belangrijk voor de stabiliteit van de knie. Ze worden voorste en achterste genoemd op grond van de aanhechtingsplek op het scheenbeen (onderste deel van de knie). De voorste kruisband (VKB) ofwel ACL (afkorting van de engelse term anterior cruciate ligament) beperkt de voorwaartse beweging van het scheenbeen (tibae) ten opzichte van het bovenbeen (femur) en controleert de rotatiebeweging (draai) van het scheenbeen onder het bovenbeen.

Een scheur van de knieband (VKB) treedt doorgaans op tijdens een combinatie van een draaibeweging en het naar binnen knikken van de knie.  En bij de meerderheid zonder dat er contact is met een tegenstander. Veelal wanneer de sporter neerkomt na een sprong, zich draait of plotseling afremt. Of zoals bij Ruud van Nistelrooij een combinatie van beide (het neerkomen en een draaibeweging) (zie bovenstaande foto).  Vaak hoort de sporter een plop en er is vaak direct/  acute zwelling en pijn met een instabiel gevoel. Als een sporter zegt dat deze een geluid van “knappen” of “scheuren” heeft gehoord, moet worden uitgegaan van een VKB-ruptuur tot het tegendeel is bewezen.

Afhankelijk van de ernst van het trauma en de krachten die optreden tijdens het trauma zullen er andere letsels in de knie optreden naast de VKB laesie: bijvoorbeeld meniscus of kraakbeenletsels en het scheuren van andere banden (ligamenten) in de knie.

Heb jij het vermoeden dat jij je voorste kruisband hebt afgescheurd? Laat je goed beoordelen door een arts, orthopeed of fysiotherapeut

Dit kan (ook zonder verwijzing) bij De Kinesist.