Uitleg vergoeding fysiotherapie

De Kinesist behandelt, bewust, zonder contracten met zorgverzekeraars.

Vergoeding

Door geen contract te hebben zijn er geen strenge administratieve regels van de zorgverzekeraars en kan ik mij meer richten op het belangrijkste: de cliënt en de behandeling. Ik kies er bewust voor om deze extra tijd in jou te investeren in plaats van administratieve afhandelingen en al mijn klanten waarderen die service. Door contractvrij te werken heb ik ook niets te maken met de behandelindex, wat kan inhouden dat je bij een gecontracteerde praktijk minder behandelingen vergoedt krijgt dan waar u voor verzekerd bent. Worden de behandelingen nu niet vergoed? Jawel!

Aanvullende verzekering

Wanneer je start met fysiotherapie is de aanvullende verzekering altijd de eerste verzekering van waaruit de kosten vergoed kunnen worden (tenminste vanaf 18-jarige leeftijd). De aanvullende verzekering geeft in de polisvoorwaarden aan voor hoeveel keer of voor welk budget je verzekerd bent voor fysiotherapie. Veelal is deze vergoeding anders voor een zogenaamde; "niet-contractant" zoals De Kinesist. Ondanks dat De Kinesist een niet-contractant is krijg je meestal de fysio behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed, dit is afhankelijk van je aanvullende verzekering, ook dit kun je nalezen in je polis. 

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 tot 18 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering. Daarna kan er vanuit de aanvullende verzekering nog een vergoedingsmogelijkheid zijn, mits men deze aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Chronische klacht?

Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20ste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Je dient hiervoor een aanvraagformulier bij je zorgverzekering op te vragen. Deze zal vervolgens door ons ingevuld worden en je kunt daarna het verzoek indienen bij je zorgverzekering.

Chronische fysiotherapie is mogelijk wanneer jouw indicatie voor fysiotherapie staat beschreven op de zogenaamde "chronische lijst Borst". Je kunt bij jouw zorgverzekering navragen of jouw aandoening hierbij hoort, veelal weet je fysiotherapeut hier ook antwoord op te geven.

Verplicht eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als je zorgkosten maakt (met uitzondering van o.a. huisartsenzorg), die onder de basisverzekeringen vallen, je eerst het eigen risico-bedrag zelf moet betalen. Dit eigen risico is voor 2024 vastgesteld op 385 euro per persoon vanaf 18 jaar. Wanneer je chronische fysiotherapie vergoedt krijgt vanuit je basisverzekering dien je met dit verplichte eigen risico rekening te houden. Het eigen risico geldt niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.

Factuur

Op het einde van de maand of het eind van het kwartaal krijg je van ons een factuur toegestuurd en die kun je indienen bij jouw zorgverzekering. De verzekeraar betaalt je de factuur volledig of gedeeltelijk terug (zie bovenstaande). Meestal is dit tussen de 70 en 85% van het tarief, het kan dus zo zijn dat je een paar euro zelf bij dient te betalen per behandeling. De factuur ontvang je op het einde van de maand en je krijgt 2 weken om deze over te maken. De meeste zorgverzekeraars maken binnen 10 dagen de rekening naar jou over. Je hoeft dus niet ter plekke te betalen en je betaalt de rekening (over het algemeen) pas als je het geld al hebt ontvangen van de zorgverzekeraar.

Tarieven

Kom je zonder tussenkomst van de huisarts/specialist naar de praktijk? Dan wordt er allereerst een screening uitgevoerd om te beoordelen of fysiotherapie de beste therapie is om je klacht/blessure te behandelen. Tijdens de eerste afspraak voert de fysiotherapeut een intake uit. Hierbij worden allereerst de persoonsgegevens, medische gegevens en verzekeringsgegevens genoteerd. Indien er (medische) gegevens ontbreken, vraagt de fysiotherapeut (met jouw toestemming) de aanvullende gegevens op bij de (huis)arts. Vervolgens zal de fysio middels een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek een diagnose stellen en je hier nader uitleg over geven. Indien fysiotherapeutische behandeling geïndiceerd is, zal de fysiotherapeut je een behandelvoorstel doen, welke duidelijk toegelicht wordt met betrekking tot de exacte invulling, tijdspad en de te verwachte resultaten. Het kan zo zijn dat we tijdens het eerste bezoek ook behandelen (indien nodig). De eerste keer is dan een screening intake en onderzoek + behandeling fysiotherapie. De fysio maakt een rapportage. 68.41

. Zonder behandeling zijn de kosten 52,37 (screening, intake en onderzoek)

Na een doorverwijzing wordt je uitgebreid onderzocht n.a.v. een vraaggesprek, waarvan de fysiotherapeut een rapportage maakt. 54.24

Tijdens de zitting begeleidt, adviseert en/of behandelt de fysio jou. De zitting is ongeacht de tijdsduur per behandeling. 37.26

Het eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek heeft als doel om meer informatie te generen ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (behandel)beleid en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden. Er moet wel sprake zijn van een gerichte schriftelijke vraag van de verwijzer. De sportfysio rapporteert schriftelijk aan de verwijzer. 66.44

Een telefonische zitting dient ter vervanging van een reguliere zitting en vindt plaats tijdens of kort na een behandelepisode, in overleg met jou op een speciaal daarvoor afgesproken tijdstip. 10.46

Een emailconsult dient ter vervanging van een reguliere zitting en vindt plaats tijdens of kort na een behandelepisode, in overleg met jou. 10.46

Een skypeconsult dient ter vervanging van een reguliere zitting en vindt plaats tijdens of kort na een behandelepisode, in overleg met jou op een speciaal daarvoor afgesproken tijdstip. 10.46

In het geval de fysio jou bezoekt buiten de praktijk, wordt de toeslag uitbehandeling gedeclareerd. De totale behandeling is dan 54.00

Schriftelijke informatieverstrekking, op verzoek van derden en na toestemming van de cliënt.
Op aanvraag

Onze Partners

Logo_sponsor
download
limburgsport_kleur
WhatsApp Image 2018-02-18 at 17.52.30